ifb GmbH

Tư cách thành viên

Năm thành lập

Tư cách pháp nhân

Giám đốc điều hành

Đăng ký / Địa điểm

Mã số đăng ký

Số lượng nhân viên

Ngôn ngữ

»

»

»

»

»

»

»

1981

Trách nhiệm hữu hạn

Kỹ sư Hartmut Herrmann, Kỹ sư tư vấn VBI

Tòa án quận Hamburg

HRB 85369

khoảng 20 người thuộc đội ngũ nòng cốt

Tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp,

tiếng Croatia

DGNB [Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.]

Logistik-Initiative Hamburg

HAK [Hamburgische Architektenkammer]

Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein

HIKB [Hamburgische Ingenieurkammer – Bau]

VBI [Verband Beratender Ingenieure e.V.]

Bund Deutscher Baumeister, Architekten & Ingenieure e.V.

OAV [German Asia-Pacific Business Association]

»

»

»

»

»

»

»

»

TÍN NHIỆM NHỜ KINH NGHIỆM

HƠN 30 NĂM KINH NGHIỆM TRONG MỌI LĨNH VỰC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG SẼ MẠNG LẠI CHO BẠN SỰ ĐẢM BẢO.

BLOG