CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (GMBH) IFB

TRUNG TÂM UY TÍN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CÔNG TRÌNH) CỦA BẠN

Công nghiệp & Thương mại

Symbol Industrie und Gewerbe ifb GmbH Hamburg

Khu công nghiệp

& Trung tâm thương mại

▪ ▪ ▪

Qui hoạch cải tạo (khu) công

nghiệp nặng

▪ ▪ ▪

Tòa nhà Văn phòng & công sở

▪ ▪ ▪

Xưởng xủa chữa & Sản xuất

▪ ▪ ▪

Trường học & cơ sở đào tạo

▪ ▪ ▪

Phòng thí nghiệm

& Công trình đặc biệt

Cung ứng tối ưu (LOGISTIC)

Trung tâm Logistic

(cung ứng tối ưu)

▪ ▪ ▪

Trung tâm kho trung chuyển

▪ ▪ ▪

Trung tâm phân phối hàng hóa,

vật tư

▪ ▪ ▪

Bốc dỡ vận chuyển trong

khu trung chuyển

▪ ▪ ▪

Kiến trúc kho hàng

▪ ▪ ▪

Kho cung ứng theo đơn đặt hàng

Thiết kế xây dựng (công trình)

Symbol Ingenieurleistungen ifb GmbH Hamburg

Thiết kế qui hoạch kết

cấu công trình

▪ ▪ ▪

Tính toán cách nhiệt công trình

theo EnEV (Qui Chế tiết

kiêm năng lượng châu Âu)

▪ ▪ ▪

Thiết kế (tính toán) cách âm

▪ ▪ ▪

Kiểm định an toàn cháy nổ

▪ ▪ ▪

Đo lường chính xác mặt

phẳng công trình

▪ ▪ ▪

Hệ thống thiết bị bưu chính

viễn thông

▪ ▪ ▪

Cải tạo nâng cấp hệ thống

năng lượng (công trình)

▪ ▪ ▪

Tư vấn năng lượng (công trình)

Thiết kế qui hoạch trang

thiết bị kỹ thuật công trình

Symbol TGA-Planungen ifb GmbH Hamburg

Hệ thống lưu thông cấp

khí công trình

▪ ▪ ▪

Hệ thống cấp thoát nước

công trình

▪ ▪ ▪

Hệ thống sưởi (điều hòa)

công trình

▪ ▪ ▪

Hệ thống năng lượng mặt trời

▪ ▪ ▪

Trung tâm năng lượng /

Trạm phát điện dự phòng

▪ ▪ ▪

Thiết kế điện công trình

▪ ▪ ▪

Hệ thống lọc (khí, khói, nước)

Thiết kế kiến trúc

Symbol Architektenleistungen ifb GmbH Hamburg

Khu dân cư

▪ ▪ ▪

Biệt thư, Nhà riêng

▪ ▪ ▪

Xây dựng nội thất cao cấp

▪ ▪ ▪

Trùng tu và cải tạo công trình cũ

Blog