CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CỦA IFB GMBH

Việc thiết kế các công trình xây dựng thương mại, chẳng hạn cho ngành công nghiệp, thương mại, du lịch,

văn hóa có ảnh hưởng lớn đến những người làm việc trong đó, đến cách tổ chức của môi trường, đến văn

hóa của một xã hội.

 

Hiểu được ngụ ý này đòi hỏi phải có sự đồng cảm, kiến thức về lịch sử xây dựng, sự sáng tạo và các ý tưởng

cũng như ý thức được trọng trách to lớn cuả nhà thiết kế.

 

Phân loại và đánh giá đúng tiềm năng của bất động sản mà đặc trưng bởi sự ràng buộc, chức năng và thực tế

là điều cần thiết cho bạn với tư cách khách hàng, nhà đầu tư và nhà quản lý. Tại ifb GmbH, bạn sẽ tìm được

cho mình người bạn đồng hành thành thạo trong lĩnh vực thiết kế và tổ chức các dự án xây dựng.

XÂY DỰNG PHẢI LÀ MỘT SỰ THÀNH

CÔNG ĐỐI VỚI BẠN

TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU KIỆN KHUNG KHÓ KHĂN, ĐIỀU CẦN THIẾT CHÍNH LÀ SỰ SÁNG TẠO.

BLOG