Blog

Kiến trúc sư và Kỹ sư tại TP Hồ Chí Minh

 

Đó là triết lý của chúng tôi để kết hợp các nguyên tắc hỗ trợ quy hoạch trong một ngôi nhà.

Vì lý do này, Ifb đã sử dụng kiến ​​trúc sư, kỹ sư và nhà quy hoạch chuyên sâu hơn 38 năm

trong lĩnh vực TGA dưới một mái nhà. Sự hợp tác liên ngành dẫn đến ý nghĩa

và sự hợp lực hiệu quả.

 

Chúng tôi mong nhận đơn của bạn