Công ty kỹ thuật công nghệ xây dựng tư nhân chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ về kiến trúc và kỹ thuật

cũng như các kế hoạch chuyên môn trong lĩnh vực TGA. Nhân viên của chúng tôi hợp tác chặt chẽ giữa các

ban ngành vì lợi ích của bạn. Kết quả là quy hoạch tổng thể cho dự án xây dựng của bạn được phê duyệt sớm.

 

Bảng giá của lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật tính theo thang bậc (HOAI) chính là quy tắc và nền tảng cho hoạt

động của chúng tôi, được thực hiện theo từng giai đoạn đúng với mong muốn của bạn.

 

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ sau đây:

Phân tích tình trạng bảo tồn, nghiên cứu tính khả thi, phân tích lợi nhuận, phát triển dự án, quy hoạch tổng

thể, quản lý dự án tích hợp trong thời gian thi công, kiểm soát, điều phối an toàn và sức khỏe, các thủ tục

bảo toàn bằng chứng, khảo sát.

TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN BỞI CÔNG TY IFB GMBH

Trình bày rõ ràng các phương án, đặt câu hỏi về các phương án thay thế theo ý nghĩa và hiệu quả kinh

tế, xem xét các ý tưởng cá nhân, giao tiếp một cách dễ hiểu: Dịch vụ tư vấn tốt có nghĩa là chúng tôi

dành hết tâm trí cho bạn, chăm sóc và đại diện cho quyền lợi của bạn trong mọi phương diện. Bởi vì:

 

"Chúng tôi chỉ có một cơ hội."

 

Sự chính xác, thận trọng và năng lực chính là những điều mang lại sự khác biệt cho chúng tôi.

Hơn 35 kinh nghiệm cho phép chúng tôi chịu trách nhiệm về kế hoạch xây dựng phức hợp của bạn.

Tiếp xúc hàng ngày với các chủ đề đa dạng về kỹ thuật và kiến trúc đã mang lại cho chúng tôi tầm nhìn

và kiến thức sâu rộng để giải đáp các câu hỏi về dự án xây dựng của bạn. Như vậy, chúng tôi sẽ phát

triển các giải pháp cân bằng và sáng tạo dựa trên yêu cầu, lợi ích và hiệu quả kinh tế.

 

Để thực hiện dự án xây dựng của bạn cần đến sức mạnh tinh thần, sự kiên trì và kỹ năng giao tiếp

mạnh mẽ của chúng tôi. "Quản lý dự án tích hợp" đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên trong tiến

trình xây dựng - để công việc được hiệu quả, công bằng và nghiêm túc.

 

Các dự án nổi bật và sự hài lòng của khách hàng chính là động lực cho chúng tôi.

VỚI TÍN NHIỆM CỦA BẠN VÌ QUYỀN LỢI CỦA BẠN

YÊU CẦU, LỢI ÍCH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ:

CHÚNG TÔI HIỂU YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG CỦA BẠN VÀ TẠO RA CÁC GIẢI PHÁP CÂN BẰNG VÀ SÁNG TẠO.

BLOG