CÔNG TY IFB GMBH ĐÃ THIẾT KẾ CÁC TRUNG TÂM LOGISTIC (CUNG ỨNG TỐI ƯU)

PHỨC TẠP TỪ HƠN 38 NĂM NAY

Cung ứng tối ưu (sau đây dùng nguyên văn từ quốc tế: Logistics) là ngành công nghiệp lớn thứ ba của Đức;

Một số lượng lớn các yêu cầu và nội dung cần giải quyết khá phức tạp (của khách hàng) gửi đến IFB và đã

được chúng tôi tổng hợp và giải quyết, trực tiếp hoặc gián tiếp khi thiết kế quy hoạch tổng thể để các trung

tâm logistics được kết hợp với các cơ sở sản xuất, khi mà việc tổ chức phân phối, tổ chức cơ cấu luồng hàng

hoá và nguyên vật liệu được phối hợp và xem xét ngay từ đầu.

 

Mục tiêu cao nhất  đặt ra là , tất cả  các dây truyền kỹ thuật phục vụ sự vận chuyển dòng chảy hàng hóa, được kết nối hòa mạng với nhau một cách mạch lạc, uyển chuyển  để tạo ra những đường đi ngắn nhất,  dễ phát

triển mở rộng và dễ bảo trì. Khi cung ứng, hàng hóa phải đạt được yêu cầu:  phải chuyển đến đúng chủng loại, đúng nơi cần và vào đúng thời điểm cần nó.

 • » Nhiệm vụ trọng tâm của IFB: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KHO HÀNG

  Chủng loại vật tư, hệ số dễ hư hỏng, xử lý vật liệu, các đơn đặt hàng và điều khiển phân phối, các loại kho bãi, hệ thống giá kệ đựng hàng, hệ thống thiết bị nâng hàng lên giá đựng hàng: Các kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà công nghệ Logistik (cung ứng tối ưu) và các nhà thiết kế trang thiết bị kỹ thuật công trình của chúng tôi đã tập hợp tất cả các tham số này theo logích cho các quy trình vận hành  hợp lý,  đem lại hiệu quả kinh tế, tạo ra nơi làm việc tốt nhất và

  ý nghĩa nhất trong trung tâm Logistics (hậu cần tối ưu)

 • » IFB LÀ THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI SÁNG KIẾN LOGISTIK (cung tối ứng tối ưu) HAMBURG

  …và nhiều tổ chức Logistik khác. Và như vậy IFB đã từ nhiều năm nay liên tục xây dựng mạng lưới đối tác của mình, do đó mạng lưới cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Quý vị.

 • » Kỹ thuật và công nghệ thông tin trong Logistik

  Tăng năng suất lao động thông qua quá trình tối ưu hóa: Trong các dây truyền sản xuất và các hệ thống thiết bị hiện đại được kết nối với nhau qua kỹ thuật số. Việc trao đổi thông tin và dữ liệu giữa các nhà kho, nhà cung cấp, hệ thống đại lý và bán hàng tạo ra sự liên kết. Phần mềm mới nhất, người máy robot, máy móc và công cụ sẽ được hệ thống quản lý hiện đại điều khiển và hiệu chỉnh cả quá trình một cách tự động.

   

  Để chúng hoạt động có hiệu quả và tin cậy được, những quy trình này được các kiến trúc sư, các  kỹ sư và các nhà thiết kế qui hoạch trang thiết bị kỹ thuật công trình của ifb GmbH suy tính tỉ mỉ trước trong giai đoạn lên phương án thiết kế cơ sở sản xuất và được thiết kế trang trí giả định trên không gian ba chiều.

HÔM NAY LẬP KẾ HOẠCH LOGISTIC CHO

(VIỆC SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA) NGÀY MAI

CHO HIỆU QUẢ CAO NHẤT VỀ SỬ DUNG KHO BÃI – GIÁ CẢ VÀ THỜI GIAN (VẬN CHUYỂN)

Blog