LỢI ÍCH CỦA BẠN KHI HỢP TÁC VỚI IFB GMBH

Năng lực tư vấn cao nhờ 38 năm kinh nghiệm

cộng tác phối hợp liên ngành chuyên môn

Độ tin cậy có cơ sở và trung thành giữ lời hứa

Giá cả đảm bảo (Nguyên tắc luôn giữ giá đã thỏa thuận)

Rõ ràng minh bạch trong toàn bộ quá trình qui hoạch thực thi công trình.

Kiểm tra hiệu quả kinh tế.

ifb GmbH | Kleine Seilerstraße 1 | 20359 Hamburg

Điện thoại | +49 (0)40 80 00 47 50

Fax | +49 (0) 88 00 47 514

e-mail | info@ifb-hh.eu

web | www.ifb-hh.eu

© ifb GmbH

Bạn có thể in

trang này

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÍ VỊ:

ĐỘC LẬP KHI RA CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT VÀ CHUYÊN MÔN VÌ LỢI ÍCH CÔNG TRÌNH CỦA QUÍ VỊ

NHỮNG LỢI THẾ KHI QUÍ VỊ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY IFB GMBH

Blog